Зовхины саа

₮8000

Дээд, доод зовхинд бага хэмжээнд түрхэхэд нүд сэргээд л ирнэ. Буухгүй, өдөржин саатайгаа байна. Маш бага хэмжээ ордог тул удаан хугацаанд хэрэглэнэ