product product
Cynos conditioner
₮20000

Үсний цогц арчилгааны Сайнос брэндийн уг шампунийг тогтмол хэрэглэснээр үсэнд тэжээл чийгшил өгөхөөс гадна өнгийг хадгалж, бат бөх болгоно.