Ваксны запас

₮7000

Зөгийн балны найрлагатай 100 мл уг запас нь 2 удаа бүтэн биеэ ваксдаж хүрнэ.